Pagbabanghay ng Pandiwa Worksheets

The worksheets posted here help practice the student’s skills in identifying the grammatical tense of Filipino verbs (panauhan o aspekto ng pandiwa), classifying verbs according to their grammatical tenses, and conjugating Filipino verbs (pagbabanghay ng pandiwa).

Students in the early grades are introduced to the three grammatical tenses of Filipino verbs:

 1. panahunang pangnagdaan/aspektong naganap/aspektong perpektibo (past tense)
 2. panahunang pangkasalukuyan/aspektong nagaganap/aspektong imperpektibo (present tense)
 3. panahunang panghinaharanap/aspektong gaganapin pa lamang/aspektong kontemplatibo (future tense)

In sixth grade, students are introduced to another grammatical tense which is the panahunang katatapos or aspektong katatapos.  Verbs in this grammatical tense imply that the action was just done or completed.  The prefix (unlapi) ka- is added to the root word and the first syllable (or first two letters) of the root word is repeated.  Examples of verbs in this grammatical tense are listed below.

 • kasasalita (just spoke)
 • kagagaling (just came from)
 • kaiinom (just drank)
 • kaaalis (just left)
 • kasasakay (just rode)

A verb has the aspektong neutral when it is formed by combining the root word with an affix (panlapi).  If the verb is expressed as a command (pautos), then it has the aspektong neutral.  Examples are itago, matulog, kunin, ilagay, magbayad, hugasan, umpisahan, gayahin, etc.

Infinitive verbs (mga pandiwang pawatas) have no reference to a particular grammatical tense, person, or subject.  Filipino infinitive verbs look like verbs having the aspektong neutral. They are not conjugated to communicate a tense and they usually look like verbs that express a command.

English infinitive verbs are usually formed by adding the word “to” before the verb (e.g., to see, to believe, to swim, etc.).

The sentences below show some examples of Filipino infinitive verbs.  Note that the infinitive verb (in bold) does not suggest or communicate a tense (past, present, or future).  Some infinitive verbs may suggest a tense that is kahit kailan or palagi.

 1. Bawal magtapon ng basura sa mga ilog.
 2. Malimit dumaan dito ang trak ng basurero.
 3. Sila ay desididong tapusin ang karera.
 4. Hindi ko sinasadyang saktan ka.
 5. Inutusan ako na ibigay sa iyo ang liham.

 

You may print and distribute the pdf worksheets below to your students or children, but you may not sell or distribute them for profit.  The second page of each pdf file is the answer key.

The two 15-item worksheets below ask the student to identify the grammatical tense of the underlined verb in the sentence or if the verb is a pandiwang pawatas (infinitive verb).

1.  Pagtukoy ng Aspekto ng Pandiwa_3

2.  Pagtukoy ng Aspekto ng Pandiwa_4

3.  Aspekto ng Pandiwa_1 :  Given four verbs, the student is asked to identify the verb with a different grammatical sense.

The two 15-item worksheets below ask the student to conjugate the verb  in order to complete the sentence.

4.  Pagbabanghay ng Pandiwa_1

5.  Pagbabanghay ng Pandiwa_2

 

Leave a Reply