Mga Kuwento

Reading short stories is a great way to practice reading comprehension. Below is a collection of Filipino short stories or stories that have been translated to Filipino. Some stories have comprehension questions that students can answer. Unless otherwise stated, the stories are written by Samut-samot Mom. If you download a story, it is understood that you agree to abide by the Terms of Use in this website.


Mga Maikling Kuwento (Short Stories)

Ang Pagbabahin ni Pabling

Ang Puno ng Mangga (for on-screen viewing only)

Ang mga Bulaklak ni Emma (for on-screen viewing only)

Ang Utos ni Nanay

Ang Tatlong Pagsubok

Si Pyramus at si Thisbe (Mitolohiyang Griyego)


Mga Pabula (Fables)

Ang Pangako ni Lolo Pedro

Ang Sikmura at mga Bahagi ng Katawan

Si Goldy at ang Tatlong Oso


Mga Parabula (Parables)

Ang Mabuting Samaritano

Ang Parabula ng mga Posporo

The Parable of the Matchsticks