Pang-uri Worksheets and Answer Keys

The six free pdf worksheets below are about Filipino adjectives (mga pang-uri).  You may download, print, and photocopy them for your children or students.  Please do not distribute them for profit.

The two 20-item worksheets (with answer keys) below ask the student to underline the adjective in each sentence and to draw an arrow from the adjective to the noun or pronoun it describes.

The two 20-item worksheets (with answer keys) below ask the student to select from a set of adjectives that which will complete the sentence.  Each adjective can be only used once.

The two 20-item worksheets (with answer keys) below ask the student to identify the degree of comparison (positive = lantay; comparative = pahambing; superlative = pasukdol) of the underlined adjective in the sentence.

5 thoughts on “Pang-uri Worksheets and Answer Keys

  1. Pingback: Pang-uri Worksheets (Part 3) | Samut-samot

  2. Nagpapasalamat po ako na may leksyon at worksheet na ginawa niyo at pwedeng madownload. Nakatulong talaga ito sa aking anak. More power!

  3. Maraming salamat po…maraming maraming salamat…Hindi man ako major sa asignaturang ito pero natutunan ko na pong mahalin ang pagtuturo ng filipino at malaking parte po ang mga pagsasanay na gawa po ninyo sa bawat kagalakan ng aking mga mag-aaral sa pag-lalapat ng kanilang mga kasagutan. Maraming maraming salamat po.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s