Pang-uri Worksheets (Part 2)

The five free pdf worksheets below are about Filipino adjectives (mga pang-uri).  You may download, print, and photocopy them for your children or students. Good and decent people (I hope you're one of them) will not sell or redistribute these worksheets for profit. 1.   Pagtukoy ng Kaantasan ng Pang-uri_3 ; Mga sagot sa Pagtukoy ng Kaantasan ng Pang-uri_3 :  This 20-item worksheet asks the student to identify the degree of comparison (lantay, pahambing, o pasukdol) of the underlined adjective in each sentence. The two 15-item worksheets below ask the student to write the correct form (correct degree of comparison) of the given adjective in order to complete the sentence. 2. Pagsulat ng Pang-uri sa Tamang Antas_1 ; Mga sagot sa Pagsulat ng Pang-uri sa Tamang Antas_1 3.  Pagsulat ng Pang-uri sa Tamang Antas_2; Mga sagot sa Pagsulat ng Pang-uri sa Tamang Antas_2 The two worksheets below ask the students to make their own…

Continue ReadingPang-uri Worksheets (Part 2)

Pang-uri Worksheets and Answer Keys

The six free pdf worksheets below are about Filipino adjectives (mga pang-uri).  You may download, print, and photocopy them for your children or students.  Please do not distribute them for profit. The two 20-item worksheets (with answer keys) below ask the student to underline the adjective in each sentence and to draw an arrow from the adjective to the noun or pronoun it describes. Pagkilala sa Pang-uri_1 ; Mga sagot sa Pagkilala sa Pang-uri_1 Pagkilala sa Pang-uri_2 ;  Mga sagot sa Pagkilala sa Pang-uri_2 The two 20-item worksheets (with answer keys) below ask the student to select from a set of adjectives that which will complete the sentence.  Each adjective can be only used once. Pagpili ng Angkop na Pang-uri_1 ;  Mga sagot sa Pagpili ng Angkop na Pang-uri_1 Pagpili ng Angkop na Pang-uri_2 ;  Mga sagot sa Pagpili ng Angkop na Pang-uri_2 The two 20-item worksheets (with answer keys) below ask the student…

Continue ReadingPang-uri Worksheets and Answer Keys