Pandiwa Worksheets (Part 3)

The five pdf worksheets below are about Filipino verbs or pandiwa. These worksheets are appropriate for students in the primary grades (Grades 1 to 3).

You may print and distribute these worksheets for your students and children but please do not distribute them for profit.

1. Pagkilala sa Pandiwa_6: This 15-item worksheet asks the student to circle the verb in each sentence.

2. Pagkilala sa Pandiwa_7: This 15-item worksheet asks the student to circle the word that is not a verb. Each item has four words. The illustration in the worksheet is by samutsamot_mom.

3. Pagpili ng Tamang Pandiwa_4: This 15-item worksheet asks the student to circle the verb that will complete the sentence. The student chooses from a group of three verbs.

4. Pagsulat ng Pandiwa_3 ; Mga sagot sa Pagsulat ng Pandiwa_3: This 15-item worksheet asks the student to complete a sentence by writing a verb using a given root word. The verb must be in the correct tense.

5. Aspekto ng Pandiwa_6: This 2-page worksheet has two parts. The first part asks the student to classify verbs according to their tense (panahunan o aspekto). The second part asks the student to complete sentences using the verbs in the first part.

This Post Has 10 Comments

 1. Myrna Cruz

  Maraming salamat po sa pag-share nyo ng mga worksheets. Malaking tulong po ito sa pagtuturo ko sa mga bata. God bless you po

 2. ody

  thanks for sharing 🙂

 3. josie

  Sobrang nakakatulong po ito sa pagtuturo ko sa aking anak.
  Thank you very much and god bless!!!

 4. Adinoel

  salamat sa site na ito, malaking tulong sya lalo na ang mga worksheet…

 5. Chelsea

  Thank You po!!!

 6. Jeanette

  Maraming salamat. Nagagamit ko ito sa patuturo ko sa mga anak ng foreigners na nag-aaral ng Filipino. Sari-sari ang mga paraan mo sa pabibigay ng pasusulit. God bless!

  1. samutsamot_mom

   You’re welcome, Jeanette! Glad to be a part of your teaching experience. Good luck!

 7. miraquel enriquez

  Salamat ng marami. Malaking tulong to sa akin at sa aking anak. Nasa grade ang nag iisa kong anak at gagamitin ko ang mga gawa mo para ma review ng mabuti ang anak ko para sa exam nya.

Leave a Reply