Pagbabanghay ng Pandiwa Worksheets

The worksheets posted here help practice the student's skills in identifying the grammatical tense of Filipino verbs (panauhan o aspekto ng pandiwa), classifying verbs according to their grammatical tenses, and conjugating Filipino verbs (pagbabanghay ng pandiwa). Students in the early grades are introduced to the three grammatical tenses of Filipino verbs: panahunang pangnagdaan/aspektong naganap/aspektong perpektibo (past tense) panahunang pangkasalukuyan/aspektong nagaganap/aspektong imperpektibo (present tense) panahunang panghinaharanap/aspektong gaganapin pa lamang/aspektong kontemplatibo (future tense) In sixth grade, students are introduced to another grammatical tense which is the panahunang katatapos or aspektong katatapos.  Verbs in this grammatical tense imply that the action was just done or completed.  The prefix (unlapi) ka- is added to the root word and the first syllable (or first two letters) of the root word is repeated.  Examples of verbs in this grammatical tense are listed below. kasasalita (just spoke) kagagaling (just came from) kaiinom (just drank) kaaalis (just left)…

Continue Reading

Pagpapantig, Pangungusap, at Pandiwa

This post has links to seven pdf worksheets on the topics of syllabication (pagpapantig) of Filipino words, identifying whether a group of words is a sentence (pangungusap), and Filipino verbs (pandiwa). You may download, print, and distribute them for your children or students.  Please do not distribute them for profit. Teachers, feel free to copy any of the items in any of the worksheets posted in my blog for your quizzes or exams. 1.  Pagpapantig_1 ; Mga sagot sa Pagpapantig_1 : This 20-item worksheet asks the student to shade the letter corresponding to the correct syllabication of a given word. The following two worksheets (20-items each) ask the student to syllabicate each word and to write the number of syllables (pantig) that make up each word. 2.  Pagpapantig_2 ; Mga sagot sa Pagpapantig_2 3.  Pagpapantig_3 ; Mga sagot sa Pagpapantig_3 The following two worksheets (20-items each) ask the student to determine whether a given…

Continue Reading

Aralin sa Pandiwa and Pandiwa Worksheets

The pdf lesson and worksheets on Filipino verbs (pandiwa) below are free. Feel free to print (and photocopy if you wish) them for your children or students. Please do not distribute them for profit. Aralin sa Pandiwa :  This 7-page pdf lesson on Filipino verbs includes a long list of common verbs grouped according to their tense (aspekto/panahunan). The following worksheets test a student’s skill in recognizing Filipino verbs in sentences and selecting the correct form of the verb: 1.  Pagkilala sa Pandiwa_1 ,  Mga sagot sa Pagkilala sa Pandiwa_1 :  This 20-item worksheet asks the student to encircle the verb in each sentence. 2.  Pagkilala sa Pandiwa_2 ,  Mga sagot sa Pagkilala sa Pandiwa_2 :  This 20-item worksheet asks the student to encircle the verb in each sentence. This worksheet is a bit more challenging than the previous one. 3.  Pagpili ng Tamang Pandiwa_1 ,  Mga sagot sa Pagpili ng Tamang Pandiwa_1 :  This 20-item worksheet…

Continue Reading
Close Menu