Pang-angkop Worksheets (Part 3)

The three pdf worksheets below are about pang-angkop (-ng, na, -g).  The answer keys are provided in each file.  The first two worksheets ask the student to identify the pang-angkop used in the sentence. There may be more than one in a sentence.

The third worksheet has two parts and three pages. In Part A, the student is asked to join two words using the appropriate pang-angkop.  In Part B, the student is asked to use the answers in Part A to complete the sentences.

You may print and distribute these worksheets to your children or students, but you may not do so for profit.

1.  Pagkilala sa Pang-angkop_3

2.  Pagkilala sa Pang-angkop_4

3.  Paggamit ng Pang-angkop_4

This Post Has 8 Comments

 1. Ruth N. Buscato

  Maraming salamat po Gng. Pia, ako isang avid fan ng samut-samot since 2015. Napakalaking tulong po ng mga worksheets ninyo sa Filipino sa akin bilang guro at sa aking mga mag-aaral. Ginaganahan po ang aking mga mag-aaral sa mga worksheets ninyo , madaling sagutan at maintindihan. Salamatay!

  1. samutsamotmom

   Thank you, Ruth, for supporting my blog!

 2. SR.Maricris

  Maraming salamat po.Nawa’y pagpapalain po kayo Gng. Pia.

 3. EDVERLY G. MONSON

  THANK YOU BIG HELP PARA SA AMIN MGA GURO

 4. cel pantaleon

  thank you so much,,,,, God Bless u more,,,

 5. Mary Joyce Selim

  Maraming salamat po sa pakikibahagi ng mga worksheet ninyo sa Filipino. Laking tulong po ng website ninyo sa amin. 🙂

 6. loreta f. quisisem

  maraming salamat po. malaking tulong ito pra sa aming mga guro

Leave a Reply