Panghalip na Panao Worksheets (Part 2)

The five pdf worksheets below are about Filipino personal pronouns or panghalip na panao.  A table of Filipino personal pronouns is shown below. Click the table to enlarge it.

Panghalip Panao

The Kailanan ng Panghalip na Panao refers to the grammatical number of a personal pronoun, whether it is singular (isahan) or plural (maramihan).

The Panauhan ng Panghalip na Panao refers to the grammatical person of a personal pronoun.

 • Unang Panauhan  (First Person) – refers to the speaker or speakers
 • Pangalawang Panauhan (Second Person) – refers to the person or persons being addressed by the speaker or speakers
 • Pangatlong Panauhan (Third Person) – refers to the person or persons other than the speaker/speakers and the person/persons being addressed; refers to the person or persons being talked about

Based on a few Filipino textbooks, the personal pronouns in black (in the table above) are introduced in second grade. The worksheets in this post only deals with the pronouns in black. The worksheets in this post are appropriate for second grade students.

The pronouns in red are introduced in fourth grade.  In first grade, only the following personal pronouns are taught: ako, kami, ikaw, kayo, siya, and sila.

You may download and print the worksheets below for your children or students.  Please do not reproduce or distribute them for profit.

1. Panghalip na Panaong Isahan_1 : This 15-item worksheet asks the student to circle the personal pronoun (singular) in each sentence.

2. Panghalip na Panaong Isahan_2 : This 15-item worksheet asks the student to underline the personal pronoun (singular) that completes the sentence. The student will choose an answer from a group of three personal pronouns.

3. Panghalip na Panaong Maramihan_1 : This 15-item worksheet asks the student to circle the personal pronoun (plural) in each sentence.

4. Panghalip na Panaong Maramihan_2 : This 15-item worksheet asks the student to underline the personal pronoun (plural) that completes the sentence. The student will choose an answer from a group of three personal pronouns.

5. Panghalip na Panao_6 : This 15-item worksheet asks the student to circle all the personal pronouns (singular or plural) in each sentence.

Other worksheets on Filipino personal pronouns are available here.

 

This Post Has 10 Comments

 1. Philipp

  salamat…

  1. Rodelle

   Maraming Salamat. May God bless you for sharing this to us, parents.

 2. yasuham

  Salamat sa iyong pagbabahagi ng libre sa mga ganitong aralin ng mga bata. Ako ay humahanga sa iyong kawanggawa. Mabuhay ka at pagpalain ka ng Poong Maykapal!

 3. Gladys

  Alam mo, gusto talaga kitang yakapin. 🙂 Ang laking tulong nitong mga worksheets mo. Maraming, maraming salamat!

 4. mae

  thank you very much for sharing…. marami kayong natutulungan, God Bless!

 5. Henry C. Doctora

  sumasaludo po ako sa samutsamot.com dahil sa tiyaga at sipag, isa ako sa mga nananaliksik na napagaan ang aking trabaho sa paggawa ng pagsasanay sa bawat leksyon na aking itinuro. kaya maraming salamat at pagpalain po kayo ng ating Poongmaykapal.

  1. samutsamot_mom

   Salamat din, Henry! Dahil isa rin akong magulang, alam ko kung gaano kahirap ang maghanap ng mga pagsasanay sa asignaturang Filipino. Nais ko lang bigyan ang mga magulang at guro ng karagdagang oras na kasama ang kanilang mga anak at pamilya sa pamamagitan ng pagtulong sa kanilang paghahanap sa Internet. At dahil alam ko na karamihan sa atin ay hirap sa buhay, ginawa kong libre ang mga ito. Maraming salamat sa iyong mensahe!

Leave a Reply