Pang-abay Worksheets (Part 5)

The four pdf worksheets below are about Filipino adverbs (mga pang-abay). The three kinds of pang-abay included in these worksheets are pang-abay na ingklitik (enclitic particles), pang-abay na panang-ayon (adverbs of affirmation), and pang-abay na pananggi (adverbs of negation).

There are 16 pang-abay na ingklitik: ba, daw/raw, din/rin, kasi, kaya, lang/lamang, man, muna, na, naman, nga, pa, pala, sana, tuloy, and yata.

Examples of pang-abay na panang-ayon are oo, talaga, totoo, tunay, and sadya. Examples of pang-abay na pananggi are ayaw, di, hindi, hinding-hindi, and huwag.

These three kinds of pang-abay are usually introduced in the fifth grade. These worksheets may be used for fifth or sixth grade students. You may download and print these worksheets for your students or children, but please do not do so for profit.

The two worksheets below ask the student to choose the correct pang-abay na ingklitik that will complete the sentence. The student is asked to choose among three.

1. Pagpili ng Angkop na Pang-abay na Ingklitik_1; Mga sagot sa Pagpili ng Angkop na Pang-abay na Ingklitik_1

2. Pagpili ng Angkop na Pang-abay na Ingklitik_2; Mga sagot sa Pagpili ng Angkop na Pang-abay na Ingklitik_2

3. Pagkilala sa Pang-abay na Panang-ayon at Pananggi_1; Mga Sagot sa Pagkilala sa Pang-abay na Panang-ayon at Pananggi_1: This 15-item worksheet asks the student to underline the pang-abay in the sentence and tell whether it is a pang-abay na panang-ayon or a pang-abay na pananggi.

4. Pagkilala sa Pang-abay na Panang-ayon at Pananggi_2; Mga sagot sa Pagkilala sa Pang-abay na Panang-ayon at Pananggi_2: This 15-item worksheet has two parts. The first part asks the student to identify the pang-abay na panang-ayon in each sentence. The second part asks the student to identify the pang-abay na pananggi in each sentence.

This Post Has 10 Comments

 1. Jeah B. Golifardo

  Isang mapagpalang araw! Ako po ay humihingi ng pahintulot na gamitin ang inyong worksheets. Maraming Salamat po. Pagpalain pa kayo ng Poong Maykapal.

  1. samutsamotmom

   Hi, Jeah. Please read the Terms of Use on the main menu of the blog. Thanks!

  2. doli

   Mapagpalang araw po! ako po ay humihingi ng permiso na magamit o gamitin ang mga gawain sa aking klase po.

   1. samutsamotmom

    Hi, Jeah. Ang mga worksheet na kaya mong i-download galing sa website na ito ay libre. Bawala lang po na ibenta ang file o mga printout ng mga ito. Maraming salamat!

 2. Edhelyn S. Sumague

  Magandang gabi po. Ako po ay humihingi na pahintulot na magamit nag ilang pong halimbawa sa inyong worksheet tungkol pang-abay sa aking pananaliksik. Talagang napakalaking tulong po ng samutsamot.com sa akin. Kaugnay po nito, nais ko rin pong malaman ang pangalan ng author o may-ari ng page na ito para mailagay ko po sa bibliyograpiya, Maraming salamat po. Pagpalain ka/kayo na Maykapal. 🙂

 3. Henry C. Doctora

  napakalaking tulong sa pagsasanay ng mga mag-aaral at sa guro. Makakatulong sa maraming susulatin ng guro at pag-iisip ng mga halimbawa. Maraming salamat… God Bless and more power….

 4. amormapa@yahoo.com

  Hi! Do you have worksheets for pandiwang ginagawa, pandiwang ginawa at pandiwang ginagawa for grade 1?

  Sent from my iPhone

  >

  1. samutsamot_mom

   Please type the words “aspekto ng pandiwa” or “pandiwa” in the Search box of my blog. The pandiwang ginawa, ginagawa, at gagawin pa lamang are actually pandiwa sa aspektong pangnagdaan (verb in the past tense), pangkasalukuyan (present tense), and panghinaharap (future tense), respectively. Thanks!

   1. denisse emeterio

    Thank you so much!

Leave a Reply