Pang-abay Worksheets (Part 5)

The four pdf worksheets below are about Filipino adverbs (mga pang-abay). The three kinds of pang-abay included in these worksheets are pang-abay na ingklitik (enclitic particles), pang-abay na panang-ayon (adverbs of affirmation), and pang-abay na pananggi (adverbs of negation). There are 16 pang-abay na ingklitik: ba, daw/raw, din/rin, kasi, kaya, lang/lamang, man, muna, na, naman, nga, pa, pala, sana, tuloy, and yata. Examples of pang-abay na panang-ayon are oo, talaga, totoo, tunay, and sadya. Examples of pang-abay na pananggi are ayaw, di, hindi, hinding-hindi, and huwag. These three kinds of pang-abay are usually introduced in the fifth grade. These worksheets may be used for fifth or sixth grade students. You may download and print these worksheets for your students or children, but please do not do so for profit. The two worksheets below ask the student to choose the correct pang-abay na ingklitik that will complete the sentence. The student…

Continue ReadingPang-abay Worksheets (Part 5)