Aralin sa Pagbubuo ng mga Salita (Pagtatambal/Tambalan)

Here is a list of examples of Filipino compound words (mga tambalang salita).  The English definitions of the compound words are also given. The list is incomplete, but I hope you will find it helpful. Please write a comment if you find any errors in the file or if you would like me to add more compound words to the list.

Pagbubuo ng mga Salita_Tambalan

Below are two worksheets (and their answers) on Tambalang Salita.

Tambalang Salita_1 , Mga sagot sa Tambalang Salita_1 : Students are asked to choose from a list the appropriate Filipino compound word (tambalang salita) to complete a sentence. This 2-page pdf worksheet has 25 items.

Tambalang Salita_2 , Mga sagot sa Tambalang Salita_2 : Students are asked to select the second word to complete a Filipino compound word (tambalang salita). They can choose from a list of given words. This 1-page pdf worksheet has 20 items.

This Post Has 7 Comments

 1. Reese

  Salamat sa mga aralin. Malaking tulong sa pagtuturo ng Filipino sa mga bata. Maganda na maraming halimbawa. Kahit ang mga guro sa eskuwela ay kakaunti ang halimbawang binibigay.

 2. grace

  hindi ko po siya ma download

  1. samutsamotmom

   Hello, Grace. Hindi ko alam ko bakit hindi mo ma-download ang mga ito. Sa akin, kaya naman i-download. Subukan mo kayang i-download sa laptop o desktop computer?

 3. Mai Palero

  Thank you, your worksheets helped me a lot in teaching my child, very appropriate for a working mom 🙂 God bless

 4. teaching

  makatulong sa isang guro at mag – aaral ang mga aralin at worksheets …..maraming salamat!!11

Leave a Reply