Alpabetong Filipino Handwriting Worksheets (Part 2)

This is a new version of the Filipino alphabet handwriting worksheets I made in 2012.  This 7-page pdf file aims to help a child practice writing the 28 letters of the Filipino alphabet.  Each page has four letters and each letter is accompanied by a word (and its illustration) that begins with or uses the letter. Thumbnails of the worksheets are shown below.

All illustrations in this set of worksheets are by samutsamot_mom.  You may distribute these worksheets for your students or children.  You may not copy or distribute these worksheets for profit.  If you click the link below, you will download all seven pages of the pdf file.

Alpabetong Filipino_2

AP_1

AP_2

AP_3

AP_4

AP_5

AP_6

AP_7

This Post Has 14 Comments

 1. Thank you very much sa inyong mga downloadable materials. malaking tulong po sa mga magulang at sa mga bata, para sila ay matutong magbasa sa wikang Filipino.

 2. thank you so much~ God bless po!

 3. thank you for posting a very educating activities like this. It really helps my daughter in her schooling… <3

 4. Salamat po samutsamot. Malaking tulong po sa akin ito sa pagtuturo ko sa mga Vietnamese sisters namin.

 5. maraming salamat po, samutsamot. Malaking tulong po ang naibibigay nyo sa aming mga magulang. =)

 6. Maraming salamat po, samutsamot! malaking tulong po kayo sa SPED Class ko..

  1. Walang anuman, Raul! Salamat din sa pagsuporta sa aking blog!

 7. Maraming Salamat sa pagbabahagi ng website na ito. malaking tulong ang naibibigay nito 🙂

 8. This site has been my excellent source in making my daughter top her class!

 9. maraming salamat po… malaking tulong po eto para sa anak ko..he’s in kinder 2.. we used it as a reviewer .. GOD BLESS PO..

 10. this is is very helpful site for teaching my son who’s currently in kindergarten. thank you so much. site bookmarked.

Leave a Reply

Close Menu
%d bloggers like this: