Sugnay Worksheets (Part 1)

The four pdf worksheets below are about independent clauses (mga sugnay na makapag-iisa o malayang sugnay) and dependent clauses (mga sugnay na di-makapag-iisa o di-malayang sugnay) in Filipino. These worksheets are appropriate for fourth or fifth grade students.

Feel free to download, save, print, and photocopy these worksheets for your children or students. Please do not copy and redistribute any part of these worksheets for profit.

1.  Pagkilala sa Sugnay na Makapag-iisa_1Mga sagot sa Pagkilala sa Sugnay na Makapag-iisa_1 : This 20-item worksheet asks the student to underline the independent clause in each sentence.

Worksheets 2 and 3 (with 20 items each) below ask the student to tell whether the given clause is independent or dependent.

2.  Pagtukoy ng Uri ng Sugnay_1 ; Mga sagot sa Pagtukoy ng Uri ng Sugnay_1

3.  Pagtukoy ng Uri ng Sugnay_2 ; Mga sagot sa Pagtukoy ng Uri ng Sugnay_2

4.  Pagbuo ng Pangungusap_1Mga sagot sa Pagbuo ng Pangungusap_1 : This 6-item worksheet asks the student to form a sentence by joining an independent clause with a dependent clause.

This Post Has 12 Comments

 1. Jemarlyndie Jumamoy

  Ang ayos naman po ng page na ito kasi ang laking tulong sa amin na mga guro, dahil hindi na nahihirapan sa paggawa ng mga pagsulit sapagkat ready to download na. Maraming salamat po. God bless po sa admin ng page na ito. Sana po ay ipagpatuloy pa po ninyo ang ganitong adhikain upang marami pa po kayong matulungan na mga guro.

 2. Cher _ Krissy

  thank you po mam…napakalaking tulong po lahat mga posts mo…sayo ko po nakukuha lahat ng mga dagdag pasulit ko sa mga bata…God Bless po mam

  1. samutsamotmom

   You’re welcome po!

 3. Kris

  whats the difference between pangungusap and sugnay na makapagiisa

  1. samutsamot_mom

   Both pangungusap (sentence) and sugnay na makapag-iisa (independent clause) have a subject and a predicate. A sentence ends with a period, exclamation point or a question mark. A sugnay na makapag-iisa is part of a longer sentence. This longer sentence may be a compound sentence or a complex sentence. So, if it’s a part of a longer sentence and it has a subject and a predicate, then it’s a sugnay na makapag-iisa. If it stands alone, with a subject and a predicate, and ends in the proper punctuation, then it is a pangungusap.

 4. regine

  bakit tinawag ito na sugnay na nakapag iisa at di nakapag iisa.

  1. samutsamot_mom

   Hi, Regine! An independent clause (sugnay na makapag-iisa) is called such because it expresses a complete thought. It has a subject and a predicate (all clauses do), and it can stand alone. It has all the necessary information to become a complete sentence. On the other hand, a dependent clause (sugnay na di-makapag-iisa) can not stand alone. It needs the main clause (an independent clause) in order for its meaning or thought to be complete. It “depends on” the main clause of the sentence. It is easy to spot a dependent clause because they begin with conjunctions (pangatnig) such as ngunit, subalit, kung, bago, dahil, etc. For example: Bumalik ako sa bahay dahil may nakalimutan ako. The independent clause here is “Bumalik ako sa bahay” which is in itself a sentence that makes sense. The dependent clause is “dahil may nakalimutan ako”. If someone told you this (only the dependent clause), you might be asking the person for more information. I hope this helps.

   1. Ethel

    very informative, thanks!

   2. Teacher Cris

    Tinawag itong sugnay na nakapag-iisa dahil meron itong simuno at panaguri. May isang diwa o kaisipan. Samantalang ang sugnay na di nakapag-iisa ay maaring may simuno o panaguri subalit dahil sa mga pangatnig na nasa unahan ng sugnay na ito, nangangailangan siya ng kasama upang mabuo ang kaisipan nito. Kailangan niya ang sugnay na nakapag-iisa.

    1. samutsamot_mom

     Thank you, Teacher Cris, for translating my answer to Filipino.

   3. Student Arvi

    I’d like to know how to know the independent clause to the dependent.

    1. samutsamot_mom

     A clause is a group of related words with a subject and a verb. An independent clause is a group of words that can stand on its own as a sentence. An independent clause has a subject, a verb, and is a complete thought. A dependent clause also has a subject and verb, but it is not a complete thought and it cannot stand alone. The dependent clause has to be attached to an independent clause in order for it to make sense.

     Dependent clauses are easy to spot because they start with dependent markers such as if, when, because, although, after, etc. In Filipino, examples of dependent markers are dahil, sapagkat, kung, kapag, etc.

     Example: Henry ate the entire pie because he was very hungry. “Henry ate the entire pie” is the independent clause because it makes a complete thought and it can stand alone. “Because he was very hungry” is the dependent clause. It has a subject (He) and a verb (was), but it cannot stand alone because of the dependent marker “because.” If someone told you “Because he was very hungry,” you would be asking “Who was very hungry?” and “So what if he was very hungry?” It leaves you wanting for more information.

     I hope this helps.

Leave a Reply