Panghalip na Pamatlig Worksheets

The pdf worksheets and answer keys below on Filipino demonstrative pronouns (mga panghalip na pamatlig) are free.  The pronouns included in the worksheets are ito, iyan, iyon, nito, niyan, niyon, dito, diyan, doon, rito, riyan, and roon. You may print and photocopy them for your students or children but please do not redistribute them for profit. 1.  Pagkilala sa Panghalip na Pamatlig_1 , Mga sagot sa Pagkilala sa Panghalip na Pamatlig_1 : This 20-item worksheet asks the student to identify the demonstrative pronoun in each item. 2.  Pagpili ng Tamang Panghalip na Pamatlig_1, Mga sagot sa Pagpili ng Tamang Panghalip na Pamatlig_1 : This 30-item worksheet asks the student to write the correct demonstrative pronoun that can replace the underlined phrase in each sentence. 3.  Pagpili ng Tamang Panghalip na Pamatlig_2 , Mga sagot sa Pagpili ng Tamang Panghalip na Pamatlig_2 :  This 20-item worksheet asks the student to select the demonstrative pronoun that completes…

Continue ReadingPanghalip na Pamatlig Worksheets