Mga Karaniwang Salita sa Filipino (Part 2)

The 7-page pdf file below lists common Filipino nouns (pangngalan). These are nouns usually encountered in stories. It may be used to check your student's (or child's) vocabulary in preparation for his or her reading instruction. The lists include: Mga Tao at Nilalang, Mga Lugar at Pook, Mga Hayop, Mga Bagay sa Kalikasan, Mga Bagay at Sasakyan, Bahagi ng Katawan, and Oras at Panahon. Mga Karaniwang Salita_3 For other lists of common Filipino words, click here to view my previous post.

Continue ReadingMga Karaniwang Salita sa Filipino (Part 2)